PONUKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

#MARKETINGOVÁ_KOMUNIKÁCIA

PREDPOKLADANÝ POČET PRIJATÝCH NA
DENNÉ (120) / EXTERNÉ ŠTÚDIUM (70)

Študent má vďaka absolvovaní tohto štúdijného programu široké povedomie o práci v marketingovej sfére. V praxi sa môže uplatniť ako: marketingový manažér, producent, pracovník reklamnej agentúre, PR špecialista, manažér mediálnych inštitúcií, sales-manažér, onlinemarketér.

Titul: Bc., Mgr., PhD.

Titul: Bc., Mgr., PhD.

#MASMEDIÁLNA_KOMUNIKÁCIA

PREDPOKLADANÝ POČET PRIJATÝCH NA
DENNÉ (120) / (50) EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Absolvent má základné poznatky potrebné pre pochopenie fungovania mediálneho systému. Môže sa uplatniť v nasledovných profesiách: novinár, reportér, editor, mediálny špecialista, tlačový hovorca, copywriter, zvukár, kameraman, grafik, fotoreportér, redaktor, content manažér, PR.

#TEÓRIA_DIGITÁLNYCH_HIER

PREDPOKLADANÝ POČET PRIJATÝCH NA
DENNÉ (50) / EXTERNÉ ŠTÚDIUM (30)

Absolventi sa môžu presadiť vo firmách zameraných na produkciu digitálnych formátov, zábavných hier, v marketingových, reklamných agentúrach, v oblastiach popularizácie vedy, techniky, propagácie histórie, regiónu, štátu, pri tvorbe edukačných aktivít škôl, vzdelávacích firiem a agentúr.

Titul: Bc., Mgr.

Titul: Bc., Mgr.

#APLIKOVANÉ_MEDIÁLNE_ŠTÚDIÁ

PREDPOKLADANÝ POČET PRIJATÝCH NA
DENNÉ (30)

Absolventi získajú prehľad v oblasti medíálnej výchovy. Uplatniť sa môžu ako redaktori v médiách (špeciálne s orientáciou na vzdelávanie); ako pedagogickí asistenti či učitelia mediálnej výchovy; odborní pracovníci; ako projektoví vývojári z mediálnej oblasti; ako manažéri mediálnych projektov.

#MEDIA_RELATIONS_VZŤAHY_S_MÉDIAMI

PREDPOKLADANÝ POČET PRIJATÝCH NA
DENNÉ (30)

Štúdiom programu media relations vstupuje študent do oblasti masmediálnych štúdií. Program je v anglickom jazyku. Absolventi nájdu uplatnenie ako: firemný špecialista pre styk s médiami, pracovník vo vydavateľstve, výkonný pracovník PR agentúry, výkonný pracovník mediálnej agentúry.

Titul: Bc.