Do podania prihlášky 
na denné/externé štúdium 
ti zostáva

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

PREČO JE NA FMK DOBRE?

Dáme ti priestor k osobnému rozvoju v akejkoľvek oblasti

100%

Môžeš študovať v angličtine

100%

Využívaj techniku, priestory, čokoľvek, čo budeš potrebovať

100%

Rozvíjame tvoju kreativitu a dávame priestor talentom

100%

Máš možnosť reálne uskutočniť svoje nápady, idey

100%

Popri štúdiu získaš všeobecný prehľad z rôznych oblastí

100%

Nenájdeš tu matiku

100%

Zažiješ tu skvelú atmosféru a mnoho neopakovateľných zážitkov

100%

AJ TEBE MÔŽE BYT NA FMK DOBRE