ŠTUDENTSKÉ MÉDIÁ

FMK TV

Študentská televízia, ktorá si svojou dynamikou a štýlovosťou získala veľké množstvo divákov. Svoj obsah zverejňuje na Youtube. Pri práci používa najmodernejšiu technológiu HD štúdia.

Rádio aetter.sk

Už štyri roky existuje toto mladé študentské médium. Vytvára relácie, ktoré si nájdu svojich poslucháčov. Na ich webe sa dozviete všetko o novinkách zo sveta hudby, filmu, médií a marketingu.

Časopis Atteliér

Atteliér je akademický mesačník. Redakčne sa na tvorbe časopisu podieľajú výlučne študenti univerzity. Okrem redakčného obsahu zaobstarávajú študenti aj redigovanie, jazykovú korekciu, fotografickú dokumentáciu a grafické spracovanie časopisu.