DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 11.2.2022

Si práve maturant a máš plnú hlavu rozmýšľania, čo ďalej? Práca, alebo štúdium na vysokej škole? A keď vysoká škola, tak aká? Pozývame ťa na DOD 2022.

Vyštuduj na škole, kde si nielenže rozšíriš svoje obzory, spoznáš skvelých ľudí, ale na FMK ťa hlavne pripravíme do budúceho povolania. 

Priestory našej Auly tento rok opäť naplnia budúci študenti, no myslíme aj na tých, ktorí si chcú Deň otvorených dverí na Fakulte masmediálnej komunikácie vychutnať radšej online z pohodlia vlastnej izby. To je kompromis, však? Nech už budete kdekoľvek, určite sa dozviete, prečo je vysoká škola správnym rozhodnutím.
 

Ak by ste chceli prísť osobne, myslite na to, že kapacita je kvôli situácii obmedzená. Budeme fungovať v režime OP a záujemcovia musia vyplniť tento formulár.

 
V piatok 11. februára o 10.00 hod. na vás čaká program, v rámci ktorého sa vďaka našim študentom, absolventom či vyučujúcim dozviete o všetkých možnostiach, ktoré sú pre vás pripravené, ak si podáte prihlášku práve na FMK UCM v Trnave. Vysokoškolský život vám prinesie kopu nových zážitkov a okrem vzdelania, ktoré nadobudnete, spoznáte aj nových priateľov či kontaktov do budúcnosti – určite si tu nájdete to svoje. 
DNÍ
HODÍN
MINÚT
SEKÚND

POZRI SI ONLINE DOD Z ROKU 2021

Pokiaľ nie si z okolia Trnavy a budeš potrebovať ubytovanie, FMK UCM má k dispozícii internátne ubytovanie. Okrem toho je tu niekoľko možností na stravovanie. Bližšie info nájdeš TU.

Do priemeru sa započítavajú všetky známky koncoročných vysvedčení 1. – 3. ročníka (v prípade 5 ročného štúdia, známky koncoročných vysvedčení z 2. – 4. ročníka).

Áno, FMK prešla na čisto el. spôsbo prihlášky. Nezabudni však k prihláške nahrať všetky potrebné prílohy a zaplatiť poplatok za prijímacie konanie. Elektronickú prihlášku nájdeš TU.

Doručená prihláška musí obsahovať:

Čo sa týka vysvedčení, uchádzači, ktorí sú v maturitnom ročníku vypisujú do prihlášky známky a priemery z výročných vysvedčení 1. – 3. ročníka (v prípade 5 ročného štúdia si vypisuje známky a priemery z výročných vysvedčení z 2. – 4. ročníka) a dá si ich v prihláške potvrdiť školou. Ihneď po maturitnej skúške doručí na študijné oddelenie FMK matrikou/notárom overené vysvedčenie z posledného ročníka a maturitné vysvedčenie (najneskôr do polovice júna),

Uchádzači, ktorí maturovali už skôr, vypisujú do prihlášky známky a priemery zo všetkých výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Známky v prihláške nedáva potvrdiť strednej škole. Prihlášku doručí na študijné oddelenie FMK spolu s vysvedčeniami overenými notárom alebo matrikou.

Uchádzač, ktorý maturuje alebo maturoval na strednej škole v zahraničí je povinný požiadať o ekvivalenciu podľa pokynov MŠ SR.

Keď maturujete tento rok, vysvedčenia z prvých troch ročníkov + polročné vysvedčenie zo 4.ročníka nemusíte prikladať. Známky totiž vpisujete priamo do prihlášky a dávate ich potvrdiť škole. Poslať musíte len kópiu koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka (resp. 5. – pri 5-ročnom štúdiu) a tiež kópiu maturitného vysvedčenia. Kópie musia byť úradne overené a musíte ich poslať najneskôr do polovice  júna.

Kópie vysvedčení prikladajú len študenti, ktorí už majú maturitu za sebou.Tí musia poslať overené kópie notárom koncoročných vysvedčení + kópiu maturitného vysvedčenia.

Nie. Na fakultu je možné si podať len jednu prihlášku, na jeden študijný program.

Ano, počas štúdia sa môžeš zapojiť do rôznych aktivýt a podujatí fakulty. Taktiež máme na FMK študentské médiá v ktorých vieš získať mnoh praktických skúsenosti. Bližšie info nájdeš TU. 

Prijímačky na AMES, VZME, KOMU a MARK pozostávajú z dvoch testov: testu z cudzieho jazyka (Nj alebo Aj) + z testu zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu. V študijnom programe vzťahy s médiami, teória digitálnych hier nie je na výber Nj, test je pre všetkých z Aj.

Za každý test môžete získať 100 bodov (spolu 200 bodov). V oboch testoch musíte dosiahnuť aspoň 50 % úspešnosť. Okrem toho môžete získať ďalšie body (max. 100) za študijné výsledky počas štúdia na strednej škole.

Na študíjnom programe TEDI, sa okrem testu z jazyka a všeobecného prehľadu robí aj osobný pohovor zameraný na zistenie informácií o uchádzačovi. 

Na písomné prijímačky sa môžeš pripraviť aj pomocou “príručky pre uchádzača”.

Testy z angličtiny sa náročnosťou pohybujú niekde medzi úrovňou B1 a B2. Testy z nemčiny sú o čosi jednoduchšie, zodpovedajú úrovni B1.

Študent z inej školy, ak študuje rovnaký alebo príbuzný odbor, má v súlade so zákonom právo požiadať dekanku FMK o prestup na FMK. Žiadosti sú posudzované a vyhodnocované individuálne na základe kritérií fakulty o prestupoch.